Přijímání žáků

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Talentová zkouška může být nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně.

 

Termín talentových zkoušek škola zveřejňuje na webu školy, vývěsních plochách ZUŠ a hlášením v městském rozhlase nejpozději  14 dnů před jejich konáním. Obvykle probíhají v měsíci květnu.

 

V kolektivních oborech (sbory, výtvarný obor atd.) je možno řešit i individuální domluvou s vyučujícími.

 

V případně naplnění kapacity oboru se žák zapisuje do pořadníku nepřijatých žáků a je přednostně přijat v následujícím školním roce.

 

Kriteria přijímání žáků do ZUŠ: http://www.zusmh.cz/o-skole/dokumenty