Akce školy - Obnova výuky v ZUŠ

Archiv proběhlých akcí Nadcházející akce

Obnova výuky v ZUŠ

Pondělí 11. května 2020 -  Neděle 31. května 2020
ZUŠ Mnichovo Hradiště

Obnova výuky v základní umělecké škole v Mnichově Hradišti.

Vážení rodiče!

Od pondělí 11. května 2020 je opět povolena individuální výuka v ZUŠ, tj. výuka hry na hudební nástroje – zatím v omezeném provozu. Žáci se po dvou měsících distanční výuky mohou navrátit do tříd ke svým učitelům, kteří se na ně opravdu těší. Výuka bude probíhat po splnění všech hygienických pravidel s maximální opatrností. Ministerstvo školství připravuje pravidla, podle kterých budeme vyučovat. Na tato pravidla čekáme.

Až budou tato pravidla zveřejněna, napište prosím učitelům svých děti, zda svého syna/ dceru do ZUŠ na individuální výchovu pošlete. Domluvte s nimi čas výuky ve dnech, které podle rozvrhu navštěvovali. Učitelé vám situaci vysvětlí.

Informace vždy budou na webu školy www.zusmh.cz. Nejdůležitější budeme posílat i na osobní maily.

Budeme počítat se stanoviskem Vás rodičů.

Žáci kolektivních oborů výtvarného, tanečního, literárně dramatického oboru a pěveckých sborů budou muset ještě počkat. Později vám napíšeme.

Také nebudou ještě probíhat hodiny orchestru a hudebních nauky.

Výuka ve třídách učitelů nad 65 let a výuka hodin dechových nástrojů a sólového zpěvu může být nadále provozována distančně. Podle rozhodnutí učitelů. Většina vyučovat chce.

Přijímání nových žáků do ZUŠ na škol. rok 2020/2021 se odkládá na druhou polovinu měsíce června. Jakou formou přijímání žáků proběhne budeme veřejnost informovat podle situace           a možností školy.

Tato zpráva vychází z aktuálního rozhodnutí MŠMT a může být pozměněna podle situace v následných dnech. Případné změny budou zveřejněny na webu školy a sděleny rodičům.

Eva Ševců, řed. ZUŠ Mnichovo Hradiště

V Mnichově Hradišti 21.4.2020