Akce školy

Archiv proběhlých akcí

Šablony II pro ZUŠ Mnichovo Hradiště

Pondělí 1. října 2018 -  Úterý 30. června 2020
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.02.3.68/0.0/18_063/0009708

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské struktuální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Adventní koncert SPS Continuo

Neděle 8. prosince, 18:00
kostel sv. Jakuba Mn. Hradiště

Jako host vystoupí Magdalena Linková, Karin Černá a žákyně ZUŠ Soňa Řehořková.

Vánoční koncert žáků ZUŠ

Středa 11. prosince
Městské divadlo v Mn. Hradišti

Vystoupí žáci hudebního, literárně-dramatického a tanečního oboru.

Vánoční koncert DPS Zvonky

Pátek 13. prosince, 18:00
Kostel svatého Filipa a Jakuba, Všeň

Vánoční třídní koncert žáků F. Kozderky

Pondělí 16. prosince, 17:00
sál ZUŠ

Vánoční třídní koncert žáků A. Dlouhé a J. Čížka

Úterý 17. prosince, 16:30
sál ZUŠ

Vystoupení pro seniory

Úterý 17. prosince
Klub Mnich. Hradiště

Vystoupí Jarmila Benešová a žáci ze třídy K. Křemenáka.

Vánoční třídní koncert žáků D. Jermářové

Středa 18. prosince, 16:30
sál ZUŠ

Vánoční koncert SPS Continuo

Pátek 20. prosince, 18:00
Kostel Povýšení Svatého Kříže, Loukovec

Štědrovečerní zpívání

Úterý 24. prosince, 22:00
Náměstí Mn. Hradiště

Koledy zazpívají pěvecké sboru Koťata, Zvonečky, Zvonky a Continuo.

Zveme srdečně všechny bývalé zpěváky - přidejte se k nám!!!

 

Sraz před vstupem do divadla ve 21,45 hod.