Akce školy - Talentové přijímací zkoušky do ZUŠ

Archiv proběhlých akcí Nadcházející akce

Talentové přijímací zkoušky do ZUŠ

Pondělí 14. května 2018 -  Pátek 18. května 2018
ZUŠ Mn. Hradiště

Důležité informace:

 

- Žáci jsou přijímáni po úspěšném složení zkoušky talentu.

- Na zkoušku přijdou zájemci v týdnu od 14. 5. – 18. 5. 2018 s rodiči nebo zástupci dle rozpisu vyvěšeného na www. zusmh.cz nebo v průjezdu ZUŠ Mnichovo Hradiště, Palackého 38.

 

- Společné přezkoušení dětí z mateřských škol se již nekoná z důvodu přeplněné kapacity školy (stanoveno zřizovatelem, MŠMT).

 

- Rodiče žáků, kteří prokázali talent, vyplní přihlášku, tiskopis získají na www. zusmh.cz nebo v kanceláři školy. Přihlášku dodají co nejdříve do ZUŠ elektronicky na adresu zusmh@zusmh.cz nebo osobně.

 

- Seznam přijatých žáků bude vyvěšen na webových stránkách a v průjezdu školy.

 

- Žáci, kteří splní podmínky zkoušky, ale nemohou být z kapacitních důvodů přijati, budou zařazeni do seznamu náhradníků a budou kontaktováni telefonicky v případě uvolnění kapacity.

 

Obsah přijímací zkoušky - Hudební obor:

 

Pro děti nastupující ve šk. roce 2018/19 do 1. třídy ZŠ:

- Zpěv jednoduché lidové písně

- Rozpoznání stoupající a klesající melodie

- Opakování krátkého rytmického úryvku

 

Kritéria pro přijetí:

- Prokázaný hudební sluch a rytmické cítění

- Dodržení kapacity pro PHV

 

Pro děti, které nastupují ve školním roce 2018/19 do 2. třídy ZŠ a starší:

- Zpěv jednoduché lidové písně s doprovodem klavíru, transpozice

- Rozpoznání vyššího a nižšího tónu, rozpoznání počtu tónů, hraných najednou (1až 3)

- Opakování krátkého melodického a rytmického úryvku

 

Kritéria pro přijetí: - Prokázaný hudební sluch a rytmické cítění, hudební paměť

- Volná kapacita školy pro požadovaný hudební nástroj

 

Obsah přijímací zkoušky - Výtvarný obor:

 

Uchazeči přinesou ukázku domácí práce

- Nákres figury lidské nebo zvířecí

- Realizace kresby podle předlohy – jednoduché předměty

 

Kritéria pro přijetí: - Zvládnutí formátu a kreativní schopnosti

- Kvalita realizace podle předlohy

- Schopnost samostatně pracovat na dané téma

 

Obsah přijímací zkoušky - Taneční obor:

 

- Cvičení na zemi a v prostoru (po kruhu, po diagonále), opakování zadaných tanečních kroků

- Taneční improvizace na hudbu

 

Kritéria pro přijetí:

- Fyzické předpoklady pro tanec (celková pružnost, ohebná páteř,vytočení kyčlí)

- Dobrá pohybová koordinace v souladu s rytmem hudby, schopnost základní taneční improvizace

 

Obsah přijímací zkoušky - Literárně dramatický obor:

 

- Samostatný přednes (uchazeč si připraví zpaměti jeden krátký text – báseň nebo prózu)

- Společná dramatická hra (vedená učitelem)

 

Kriteria pro přijetí:

- Výrazný mluvní projev bez větších logopedických vad

- Schopnost zapojit se aktivně do společné dramatické hry a respektovat zadaná pravidla