Akce školy - Výběr talentů do přípravného studia

Archiv proběhlých akcí Nadcházející akce

Výběr talentů do přípravného studia

Pondělí 9. května 2016 -  Úterý 31. května 2016
ZUŠ Mnichovo Hradiště

Přijaté žáky pro šk. rok 2016/2017 najdete na tomto místě v druhé polovině června.

 

Přijímání nových žáků do ZUŠ Mn. Hradiště (šk. rok 2016/17)

 

Důležité informace:

- Žáci jsou přijímáni po úspěšném složení zkoušky talentu.

- Na zkoušku přijdou zájemci v týdnu od 9. 5. – 13. 5. 2016 s rodiči nebo zástupci dle rozpisu vyvěšeného na www. zusmh.cz nebo v průjezdu ZUŠ Mnichovo Hradiště, Palackého 38.

- Společné přezkoušení dětí z mateřských škol se již nekoná z důvodu přeplněné kapacity školy (stanoveno zřizovatelem, MŠMT).

- Rodiče žáků, kteří prokázali talent, vyplní přihlášku, tiskopis získají na www. zusmh.cz nebo v kanceláři školy. Přihlášku dodají co nejdříve do ZUŠ elektronicky na adresu zusmh@zusmh.cz nebo osobně.

- Seznam přijatých žáků bude vyvěšen na webových stránkách a v průjezdu školy.

- Žáci, kteří splní podmínky zkoušky, ale nemohou být z kapacitních důvodů přijati, budou zařazeni do seznamu náhradníků a budou kontaktováni telefonicky v případě uvolnění kapacity.

 

Obsah přijímací zkoušky - Hudební obor:

 

Pro děti nastupující ve šk. roce 2016/17 do 1. třídy ZŠ: - Zpěv jednoduché lidové písně

- Rozpoznání stoupající a klesající melodie

- Opakování krátkého rytmického úryvku

 

Kritéria pro přijetí: - Prokázaný hudební sluch a rytmické cítění

- Dodržení kapacity pro PHV

 

Pro děti, které nastupují ve školním roce 2016/17 do 2. třídy ZŠ a starší:

- Zpěv jednoduché lidové písně s doprovodem klavíru, transpozice

- Rozpoznání vyššího a nižšího tónu, rozpoznání počtu tónů, hraných najednou (1až 3)

- Opakování krátkého melodického a rytmického úryvku

 

Kritéria pro přijetí: - Prokázaný hudební sluch a rytmické cítění, hudební paměť

- Volná kapacita školy pro požadovaný hudební nástroj

 

Obsah přijímací zkoušky - Výtvarný obor:

(Uchazeči přinesou ukázku domácí práce.)

 

- Nákres figury lidské nebo zvířecí

- Realizace kresby podle předlohy – jednoduché předměty

 

Kritéria pro přijetí: - Zvládnutí formátu a kreativní schopnosti

- Kvalita realizace podle předlohy

- Schopnost samostatně pracovat na dané téma

 

Obsah přijímací zkoušky - Taneční obor:

- Cvičení na zemi a v prostoru (po kruhu, po diagonále), opakování zadaných tanečních kroků

- Taneční improvizace na hudbu

 

Kritéria pro přijetí:

- Fyzické předpoklady pro tanec (celková pružnost, ohebná páteř,vytočení kyčlí)

- Dobrá pohybová koordinace v souladu s rytmem hudby, schopnost základní taneční improvizace

 

Obsah přijímací zkoušky - Literárně dramatický obor

- Samostatný přednes (uchazeč si připraví zpaměti jeden krátký text – báseň nebo prózu)

- Společná dramatická hra (vedená učitelem)

 

Kriteria pro přijetí: - Výrazný mluvní projev bez větších logopedických vad

- Schopnost zapojit se aktivně do společné dramatické hry a respektovat zadaná

pravidla