Akce školy

Archiv proběhlých akcí

Šablony II pro ZUŠ Mnichovo Hradiště

Pondělí 1. října 2018 -  Úterý 30. června 2020
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.02.3.68/0.0/18_063/0009708

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské struktuální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Obnova výuky v ZUŠ

Pondělí 11. května -  Neděle 31. května
ZUŠ Mnichovo Hradiště

Obnova výuky v základní umělecké škole v Mnichově Hradišti.

Vážení rodiče!

Od pondělí 11. května 2020 je opět povolena individuální výuka v ZUŠ, tj. výuka hry na hudební nástroje – zatím v omezeném provozu. Žáci se po dvou měsících distanční výuky mohou navrátit do tříd ke svým učitelům, kteří se na ně opravdu těší. Výuka bude probíhat po splnění všech hygienických pravidel s maximální opatrností. Ministerstvo školství připravuje pravidla, podle kterých budeme vyučovat. Na tato pravidla čekáme.

Až budou tato pravidla zveřejněna, napište prosím učitelům svých děti, zda svého syna/ dceru do ZUŠ na individuální výchovu pošlete. Domluvte s nimi čas výuky ve dnech, které podle rozvrhu navštěvovali. Učitelé vám situaci vysvětlí.

Informace vždy budou na webu školy www.zusmh.cz. Nejdůležitější budeme posílat i na osobní maily.

Budeme počítat se stanoviskem Vás rodičů.

Žáci kolektivních oborů výtvarného, tanečního, literárně dramatického oboru a pěveckých sborů budou muset ještě počkat. Později vám napíšeme.

Také nebudou ještě probíhat hodiny orchestru a hudebních nauky.

Výuka ve třídách učitelů nad 65 let a výuka hodin dechových nástrojů a sólového zpěvu může být nadále provozována distančně. Podle rozhodnutí učitelů. Většina vyučovat chce.

Přijímání nových žáků do ZUŠ na škol. rok 2020/2021 se odkládá na druhou polovinu měsíce června. Jakou formou přijímání žáků proběhne budeme veřejnost informovat podle situace           a možností školy.

Tato zpráva vychází z aktuálního rozhodnutí MŠMT a může být pozměněna podle situace v následných dnech. Případné změny budou zveřejněny na webu školy a sděleny rodičům.

Eva Ševců, řed. ZUŠ Mnichovo Hradiště

V Mnichově Hradišti 21.4.2020

 

Talentové zkoušky do hudebního oboru

Pátek 15. května -  Úterý 30. června
ZUŠ

TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Proběhnou od středy 10. 6. do úterý 16.6. 2020

Zájemci o přijetí do ZUŠ se musí ke zkoušce zapsat do harmonogramu připraveného v průjezdu ZUŠ, bez zapsání nebude možné zkoušku vykonat.

Zapisování ke zkoušce začíná v pondělí 18. 5. 2020 a potrvá do pondělí 8. 6. 2020.

Samotné zkoušky začínají ve středu 10. 6. 2020.

Průběh v den zkoušky:

  •  ve stanovený den a čas přijdou rodiče s dítětem do průjezdu školy
  •  vydezinfikují si ruce a počkají na učitele, který si dítě vyzvedne
  • dítě odhází s učitelem do třídy, rodič čeká v průjezdu školy
  • po skončení zkoušky učitel odvede žáka do průjezdu
  • v případě úspěšného vykonání zkoušky žák dostane přihlášku, kterou rodiče v průjezdu vyplní, podepíšou a vhodí do připravené schránky

Výsledky přijímacího řízení budou zveřeněny na konci června na webu školy a v průjezdu školy. Žáci pod čarou budou v případě uvolněného místa v září kontaktováni telefonicky nebo mailem.

Talentové zkoušky pro výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor se přesouvají na září, proběhnou  2. a 3. září 2020 (středa, čtvrtek).

 

PhDr. Eva Ševců, ředitelka ZUŠ