Akce školy

Archiv proběhlých akcí

Šablony II pro ZUŠ Mnichovo Hradiště

Pondělí 1. října 2018 -  Úterý 30. června 2020
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.02.3.68/0.0/18_063/0009708

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské struktuální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Michal Dubnický OBRAZY

Pondělí 7. října -  Pátek 22. listopadu
Galerie Konírna, ZUŠ Mnichovo Hradiště

Srdečně zveme na výstavu Michala Dubnického, vernisáž proběhne v pondělí 7. října v 17 hodin v Galerii Konírna.

Výstavu můžete navštívit vždy ve středu od 15 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin nebo po domluvě na telefonu 326 772 423.